kredietwaarschuwing-AFM

Ik sta op de zwarte lijst en heb geld nodig!

Als je dringend geld nodig hebt zal je dikwijls de aanvraag online doen. We geven daarbij een paar belangrijke opmerkingen. Ten eerste heeft het weinig zin om op een paar uur tijd een massa aanvragen te doen bij veel verschillende banken en makelaars. Heel wat aanvragen die via een makelaar passeren worden uiteindelijke door dezelfde kredietmaatschappijen behandeld. Je denkt om je kansen op een dringende en snelle lening te verhogen. Dat is dus niet het geval. Ten tweede is het belangrijk om je online dossier volledig en waarheidsgetrouw in te vullen. Als je dringend geld gaat lenen zal je vaak bij veel banken een aanvraag indienen. In plaats van alles duidelijk en compleet in te vullen worden de gegevens snel snel ingevuld. De persoon die je dossier moet behandelen heeft dan niet alle gegevens. Het gevolg is dat die persoon je zal moeten contacten in verband met onduidelijkheden of onvolledige informatie. Het resultaat? In plaats dan je lening snel wordt goedgekeurd gaat er heel wat extra tijd over. Als je dringend geld nodig hebt is dat uiteraard zeer vervelend. Zorg er daarom voor dat je je online aanvraag voor een snelle lening op de correcte manier doorstuurt. Ten derde heeft het ook geen zin om informatie achter te houden. Als je dossier niet volledig is kan de dringende lening onmogelijk worden goedgekeurd. Samengevat kunnen we zeggen dat je dus best niet te veel geen aanvragen doet. Wil je een snelle goedkeuring? Kies dan niet voor kwantiteit maar voor kwaliteit. Houd alle documenten bij de hand en vul alles compleet en juist in. We geven je op onze websites een aantal suggesties van waar je terecht kan als je dringend geld wil lenen.

Ik sta op de zwarte lijst en heb geld nodig. Wat nu?

Als je dringend geld nodigIn België is de reglementering in verband met de zwarte lijst behoorlijk streng. Als U gedurende enkele maanden een lening niet tijdig terugbetaald moet de kredietinstelling dit doorgeven aan een gespecialiseerde dienst van de nationale bank. U komt dan terecht op de zogenaamde zwarte lijst. Banken en en andere kredietinstellingen zijn verplicht om deze lijst te raadplegen in het kader van een leningsaanvraag. In België kunnen banken niet zomaar aan iedereen een lening geven. Ze zijn verplicht om bij de Nationale Bank na te gaan of u eventueel op de zwarte lijst staat. Wat als dat inderdaad het geval is? Veel mensen denken ‘ik sta op de zwarte lijst en heb geld nodig maar dat is nu dus onmogelijk.’ Dat is niet helemaal waar. Het is natuurlijk een pak moeilijker. Als U een slecht dossier hebt zal het moeilijk zijn om een lening te krijgen. Als een bank U een lening toestaat terwijl U ondertussen op de zwarte lijst staat loopt de bank een groot risico. De kans dat U de nieuwe lening niet correct zal kunnen terugbetalen is immers groter. De bank in kwestie kan door de nationale bank op het matje worden geroepen. De bankinstelling zal met goede argumenten moeten aankomen om aan te tonen dat het toch verantwoord is om U een nieuw krediet te geven.

Hoe kan dat?

Zoals hierboven beschreven is het dus niet onmogelijk om toch een lening te krijgen als U op de zwarte lijst staat. U kan altijd uw dossier indienen bij een gespecialiseerde kredietverstrekker. Er is ook nog een andere mogelijkheid. Als u een beperkte som geld nodig hebt kan u een dringende lening krijgen als voorschot op uw loon. Het gaat in dit geval om een zeer kortlopende lening op maximum dertig dagen. De verlener van de lening hoeft hiervoor de zwarte lijst van de nationale bank niet te raadplegen. Er wordt immers van uitgegaan dat U de lening snel zal terugbetalen wanneer uw volgende loon wordt gestort. De lening wordt op die manier eigenlijk gezien als een voorschot dat U ontvangt op uw loon. Er kunnen zich immers altijd onverwachte gebeurtenissen voordoen die maken dat U het geld nu dringend nodig heb en dat U dus niet kan wachten tot uw volgende loon. Het antwoord op uw probleem ‘ik sta op de zwarte lijst en heb geld nodig’ kan u dus dikwijls oplossen door te opteren voor dergelijke minilening.

Posted on Sep 23, 2018

Wat is goedkoper persoonlijke lening of doorlopend krediet

Wanneer je dringend geld nodig hebt is het soms handig en voordeliger om te werken met doorlopend krediet. Doorlopend krediet is meestal duurder dan een persoonlijke lening, maar je betaalt enkel rente op het bedrag dat je gebruikt hebt. Met doorlopend krediet krijg je een bepaald bedrag ter beschikking dat je kan gebruiken wanneer je dat wilt. Er hangt geen vaste termijn aan vast en je kan het krediet ook meerdere keren terug opnemen.

Het grote voordeel van doorlopend krediet is dat je ten allen tijde een budget tot je beschikking hebt,.Je hoeft niet het volledige bedrag op te gebruiken en je betaalt enkel interesten op het geld dat je daadwerkelijk gebruikt hebt. Dus ook al heb je een kredietlijn van €10.000, als je er slechts €1.000 van gebruikt dan betaal je ook enkel rente op die €1.000. De rentevoet is ook lager dan bij kredietkaarten. Het nadeel is dan weer dat de rentevoet een stuk hoger is dan bij een persoonlijke lening of een hypotheek.

Het grootste nadeel van doorlopend krediet is dat niet iedereen hier mee om kan gaan. Doorlopend krediet is altijd beschikbaar en dat is dikwijls een vloek voor mensen die geen controle hebben over hun budget. Persoonlijk vind ik dat doorlopend krediet iets is dat in de meeste gevallen vermeden moet worden. Zo weinig mogelijk geld lenen is nog altijd de beste manier om geld te sparen.

Eigenlijk is het altijd beter om eerst geld te sparen om iets te kopen zodat je niet moet lenen. Voor de meeste gevallen hoef je helemaal niks te lenen. Uitzonderingen zijn de hypotheek en de kredietkaart. Niet iedereen heeft natuurlijk een kredietkaart nodig, maar het is wel enorm handig voor mensen die op reis gaan of veel via het internet kopen. Eigenlijk zou een debetkaart met dezelfde mogelijkheden als de kredietkaart hiervoor een geschikte oplossing zijn.

Persoonlijke Lening Of De Lening op Afbetaling.

De persoonlijke lening of lening op afbetaling is een lening die veel geadverteerd wordt door kredietverleners. Dit soort lening kan veel makkelijker toegestaan worden dan bijvoorbeeld een hypotheek, omdat er geen onderpand aan verbonden is. Daarom zijn persoonlijke leningen zo interessant voor kredietverleners. Vrijwel iedereen met een inkomen is een potentiële klant. Persoonlijke leningen krijgen ook dikwijls commercieel aantrekkelijke namen zoals vakantielening, kopen op afbetaling of projectkrediet. Uiteindelijk zijn dit allemaal leningen op afbetaling. De naam heeft gewoon de illusie iets speciaals te zijn.

Bij een persoonlijke lening wordt het bedrag in één keer uitbetaald en wordt daarna door de lener in vaste termijnen terugbetaald. Op elke termijn moet een vast bedrag ,dat ook de rente bevat terugbetaald worden. De duur van de lening en de rentevoet staan vast gedurende de looptijd van de lening en loopt over een korte tot middellange termijn.  De rentevoet van een persoonlijke lening ligt hoger dan bij een hypothecaire lening en lager dan bij doorlopend krediet of kredietkaarten.

Hoeveel kan ik Lenen?

Hoeveel je kan lenen hangt af van verschillende factoren. De belangrijkste zaken zijn waarschijnlijk hoeveel je maandelijks netto inkomen bedraagt en of je een vaste job hebt. Afhankelijk van de kredietverlener en je persoonlijke situatie is het mogelijk om elk bedrag tussen €1.000 en €150.000 of meer te lenen.

Het is  verstandig om niet teveel te lenen. Indien je een nieuwe keuken wenst te kopen van €5.000 is het niet nodig om een lening aan te gaan van €25.000. Het is belangrijk om goed na te denken over hoeveel geld je nodig hebt zodat je daarop je persoonlijke lening kan afstemmen. Een bedrag van €5.000 kan je in 24 maanden tegen +/-€240 per maand terugbetaald hebben, terwijl je bij een bedrag van €25.000 op een termijn van 96 maanden, elke maand +/- €400 zal moeten neertellen.

Lenen zwarte lijst:

Indien je op de zwarte lijst staat en je hebt geen eigendom dan zal je in de meeste gevallen ook moeilijk aan een lening raken. Indien je over een eigendom beschikt is het meestal wel mogelijk om een persoonlijke lening af te sluiten.  Indien je niet over een eigendom beschikt dan is je enige optie wachten tot je van de lijst wordt geschrapt.

De voor- en nadelen van een persoonlijke lening

Een persoonlijke lening heeft zoals alles zijn voor- en nadelen. Het komt erop aan om alles goed af te wegen zodat je zelf een goede beslissing kan nemen of een dergelijke lening voor jouw de juiste keuze is.

De voordelen van een persoonlijke lening:

  • Het ontleende bedrag kan voor veel doeleinden gebruikt worden
  • Duidelijkheid over de duur van de lening
  • Duidelijkheid over het hoeveel je maandelijks moet terug betalen
  • Kan snel bekomen worden

De nadelen van een persoonlijke lening:

  • Is duurder dan woonkrediet
  • Je kan het ontleende bedrag niet terug opnemen
  • Je kan meestal niet lenen indien je op de zwarte lijst staat
  • Dat je snel aan het geld kan komen kan voor sommige mensen een nadeel betekenen

Goedkope persoonlijke lening

Om een goedkope persoonlijke lening te vinden moet je kijken naar de te betalen rente. De ene kredietverlener heeft een meer  voordelige rentevoet dan de andere.  Het is het een goed idee om bij verschillende kredietverleners een gratis offerte aan te vragen.  Zo kan je de verschillende persoonlijke leningen vergelijken en de goedkoopste eruit halen. De rentevoet hangt af van talrijke factoren en is niet beperkt tot de marktrente. Zo kan bijvoorbeeld een risicoprofiel  tot een hogere of lagere rente aanleiding geven. Een risicoprofiel betekent hoeveel risico er bestaat dat de persoon die een lening afsluit het ontleende bedrag niet zal kunnen terugbetalen .  Als je iets als onderpand kunt bieden kan dit ook resulteren in een lagere rente. Aanvullende verzekeringen beschermen je tegen onverwachte gebeurtenissen maar drijven ook de kosten de hoogte in.

Uiteindelijk kost een persoonlijke lening altijd geld en is sparen nog altijd gratis. Doordat een persoonlijk lening redelijk makkelijk bekomen kan worden is het voor veel mensen verleidelijk om bepaalde zaken te kopen op afbetaling. Denk goed na of je een lening op afbetaling echt nodig hebt. Als je uiteindelijk besluit dat je toch een persoonlijke lening wil, probeer dan de kredietverlener te kiezen die jouw de laagste rentevoet biedt.

Doorlopend Krediet.

Doorlopend krediet is een term die gebruikt wordt om een lening te beschrijven zonder vaste looptijd, maar wel met een limiet die men niet mag overschrijden. De lener mag dan dit bedrag dan telkens weer opnieuw opnemen zolang hij maar binnen het limiet blijft en zich aan de afgesproken voorwaarden houdt. De lener betaalt maandelijks ook een rente op het openstaande bedrag.

De gebruikelijke rente percentages zijn 2%, 1,5% en 1% per maand, wat maakt dat doorlopend krediet duurder is dan een hypotheek of een persoonlijke lening. Het is wel goedkoper dan andere leningen zoals kopen op afbetaling of een krediet kaart te gebruiken. Doorlopend krediet is vooral geschikt als je een lening nodig hebt maar je niet exact weet hoeveel je wil lenen. Als je bijvoorbeeld aan het verbouwen bent dan is het handig om altijd wat geld voorhanden te hebben. Voor plotselinge uitgaven is doorlopend krediet soms ook een goede oplossing.

Naast de grote flexibiliteit die je hebt met doorlopend krediet is het feit dat je de lening boeteloos mag aflossen ook een groot voordeel. Nog een voordeel is dat je enkel rente betaald op het ontleende bedrag. Wanneer je kredietlijn €10.000 bedraagt en je gebruikt slechts €3.000 dan betaal je enkel rente op die €3.000. Als je bijvoorbeeld geregeld renovatie werken doet en je wil niet direct een grote som geld lenen dan is doorlopend krediet misschien wel de ideale optie. Op die manier kan je kleinere bedragen lenen en dus ook minder interesten betalen. Je kan het bedrag die je gebruikt hebt zo snel mogelijk afbetalen en het desgewenst terug opnemen wanneer je aan de volgende werken begint.

Het grootste nadeel aan doorlopend krediet is dat men de exacte looptijd niet kan berekenen en dat er ook nog goedkopere leningsvormen bestaan. Een hypotheek is bijvoorbeeld goedkoper omdat je daar een onderpand hebt en een persoonlijke lening is goedkoper omdat je daar zekerheid hebt over de looptijd. Net zoals met alle leningen is er gigantisch veel concurrentie onder kredietverleners. Indien je op zoek bent naar een lening met doorlopend krediet kan je daar je voordeel uithalen. Surf gewoon naar verschillende websites van kredietverleners en vraag een gratis offerte aan. Wanneer je een aantal offertes hebt ontvangen kan je deze dan vergelijken en er de lening met laagste rentevoet uithalen.

Er is wel één kanttekening bij doorlopend krediet en dat is het feit dat de rente meestal variabel is, dus indien je vandaag de lening met de laagste rente uitkiest, kan dat volgend jaar niet meer zo zijn. Het beste wat je kan doen is niet te veel in een keer lenen. Als je direct een groot bedrag leent kies je beter voor een persoonlijke lening. Door het opgenomen bedrag beperkt te houden, betaal je niet zo veel interesten en kan je het ook sneller afbetalen wanneer de rentevoet stijgt. Net zoals met andere leningen dient doorlopend krediet met gezond verstand gebruikt te worden. Als je niet goed met geld kunt omgaan is dit waarschijnlijk geen goede lening voor jouw. Het is nogal verleidelijk voor sommige mensen om altijd een grote som geld ter beschikking te hebben. Indien je goed om kunt met geld kan doorlopend krediet een zegen zijn, maar anders kies je misschien beter voor een andere lening.

 

Posted on Aug 27, 2018

Minileningen en flitskredieten vaak verkeerd gebruikt.

De minileningen en de flitskredieten zijn de meest snelle manier van lenen, maar deze worden vaak verkeerd gebruikt door de consument. Een minilening is een lening waarbij een klein bedrag snel geleend kan worden. De periode voor terugbetalen staat doorgaans op 30 dagen en dan zal de rekening betaald moeten zijn. Gebeurt dit niet, dan komt er een herinnering die geld kan kosten. Wordt ook deze niet betaald, dan wordt er nog eens extra kosten gerekend voor de lening. Hoewel de minileningen en flitskredieten die goedgekeurd (of gedoogd) zijn niet bijzonder veel duurder zijn dan de andere vormen van lenen, worden deze leningen vaak verkeerd ingezet, waardoor er problemen kunnen ontstaan. Wat gaat er verkeerd met deze vorm van lenen?

30 dagen

Allereerst is een periode van 30 dagen niet bijzonder lang. Het is een korte periode die uitermate geschikt is voor mensen die snel even geld nodig hebben en die weten dat zij binnen 30 dagen weer geld genoeg zullen hebben om de lening af te betalen. Stel je voor dat je wasmachine kapot gaat, maar je hebt het loon al opgebruikt. Je weet dat je over twee weken weer loon krijgt en kopen op factuur is geen mogelijkheid. Op die momenten kun je een paar honderd euro lenen en die weer direct terugbetalen wanneer je het loon gekregen hebt. Daarmee heb je een voorschotje geregeld op je loon, waarmee de druk van de ketel is en je gewoon weer kunt wassen.

Dat is een uitstekend voorbeeld van hoe een minilening gebruikt kan worden, maar helaas is dit niet wat de meeste mensen doen. Zij regelen een minilening zonder te kijken wanneer de lening terugbetaald moet zijn en wanneer zij geld krijgen. Vaak wordt er ook meer geleend dan dat er binnen zal komen, of wordt er gegokt op het ontvangen van een bepaald bedrag terwijl dat helemaal niet zeker is. Op die momenten is een minilening helemaal geen sterke uitkomst, maar kan er beter een andere lening afgesloten worden waarbij de lening in delen afgelost kan worden. Dit kan iets duurder zijn, maar de kans op grotere problemen is nagenoeg nihil. En dat zijn de extra kosten echt wel waard.

De slechte naam

Minileningen en flitskredieten hebben een slechte naam opgebouwd, maar deze slechte naam is niet helemaal meer te verantwoorden tegenwoordig. De aanbieders die op zoek waren naar een makkelijke manier om geld te verdienen, die zijn namelijk al grotendeels verdwenen. De aanbieders waar tegenwoordig uit gekozen kan worden, zijn aanbieders die duidelijk de voorwaarden en beperkingen op de website hebben staan en deze maken ook berekeningen waarin de kosten duidelijk zijn voor de consument. Er staat zelfs beschreven hoeveel extra kosten gerekend zal worden over de aanmaningen en bij de meeste aanbieders is de eerste aanmaning vrij van extra kosten. Let er echter wel op dat de rente langer zal lopen en dat deze kosten wel doorgerekend zullen worden, maar dat is natuurlijk niet meer dan terecht. Het geld is ook langer in je bezit geweest immers.

Posted on Jul 31, 2018

kredietwaarschuwing-AFM

Top