Ben je op zoek naar de goedkoopste persoonlijke lening?

Een krediet waar de rente het laagste ligt met als gevolg dat ook de maandelijkse aflossing in verhouding het laagste uitvalt? Met wat gericht online zoekwerk, waaronder het uitvoeren van een persoonlijke lening simulatie bij meerdere kredietaanbieders, is deze zeker te vinden.

Inhoudsopgave:

Het te lenen bedrag en de looptijd.

Persoonlijke leningen gaan doorgaans tot een beperkt bedrag (gemiddeld tot maximaal € 7500) en kennen een relatief korte looptijd (gemiddeld maximaal 3 jaar). Bij elke persoonlijke lening staat vast dat het geleend bedrag over de looptijd van de lening terug betaald zal moeten worden aan de bank of andere kredietverstrekker. Ook de condities hiervoor zijn bij de meeste aanbieders van persoonlijke leningen gelijk. Het is een nagenoeg gestandaardiseerde financiële formule. Het verschil tussen kredietverstrekkers zit bij een persoonlijke lening in de bijkomende kosten van het krediet, met name de rentevoet.

Laagste rente persoonlijke lening.

Nagenoeg alle banken, financieringsmaatschappijen, kredietmakelaars en kredietbeurzen hanteren op persoonlijke leningen het JKP-principe. Dit houdt in dat alle bijkomende kosten rond de lening, zoals administratiekosten, provisies en de bankrente samengevoegd worden in een jaarlijks kosten percentage. De JKP is het enige dat je de bank verschuldigd bent voor het verstrekken van de lening. Hoe lager de JKP, hoe goedkoper de persoonlijke leningOpent in een nieuw venster voor jou zal uitvallen.

Financiële instellingen kennen een minimum percentage voor de JKP op persoonlijke leningen. Dit verschilt van instelling tot instelling. Bij bank A kan de minimum JKP 5.7% zijn en bij bank B kan deze 6.4% bedragen. Het komt in de praktijk vaak voor dat bijvoorbeeld bank B in een bepaalde periode de JKP in de aanbieding doet en deze verlaagd naar bijvoorbeeld 4.9%. Het is bij de zoektocht naar de laagste rente op persoonlijke leningen dan ook te adviseren om de veranderende condities van de JKP vast te stellen en in de gaten te houden.

Let wel:

  • Het minimum JKP op websites en in de advertenties van banken geldt niet voor eenieder. Bij een verhoogd risico rond de persoonlijke lening zal de bank een hogere JKP dan het minimum in rekening brengen. Banken bepalen dit op basis van onder andere jouw inkomen, andere lopende leningen en de krediethistorie. De JKP die zal gelden voor de persoonlijke lening wordt vermeld voordat de overeenkomst wordt aangegaan.
  • Een eenmaal vastgesteld JKP geldt bij een persoonlijke leningen voor de volledige looptijd van de lening. Internationale renteontwikkelingen (omhoog of omlaag) hebben hier geen enkele invloed op.

Hoe wordt een persoonlijke lening terug betaald?

Je leent een vast bedrag voor een vaste looptijd en betaalt in evenredige maandelijkse aflossingen dit bedrag terug, vermeerderd met de JKP. Om de persoonlijke lening voor de consument zo overzichtelijk mogelijk te houden brengen de banken elke maand een vast bedrag aan JKP in rekening. De totale JKP kosten verbonden aan de gehele looptijd worden berekend en gelijkmatig verspreid over de maanden.

Een voorbeeld:

  • Je wil € 3600 lenen voor een periode van 3 jaar (36 maanden).
  • Je zult alvast elke maand € 100 van de schuld terug betalen.
  • De JKP op de persoonlijke lening bedraagt 6%.
  • De gemiddelde JKP per maand komt op € 9.25.
  • Je zult elke maand in totaal € 109.25 aan de bank betalen.

Middels een online simulatie is dit totaal maandelijks aflossings bedrag te bepalen voor elke toegelaten leensom in combinatie met alle toegelaten looptijden. Voer de simulatie uit en vergelijk welke aanbieder jouw de laagste rente op een persoonlijke lening biedt.

Van alle type leningen die banken en andere kredietverstrekkers aanbieden kent de persoonlijke lening de eenvoudigste formule. Persoonlijke leningen zijn daarom relatief simpel met elkaar te vergelijken.

Noot: Een persoonlijke lening en een lening op afbetaling zijn hetzelfde product. Financiële instellingen gebruiken ook de benamingen LOA en persoonlijke lening op afbetaling. Aan het krediet is geen onderpand verbonden en je hoeft bij de aanvraag niet aan te geven waarvoor het geld bestemd is. Een persoonlijke lening is bestemd voor een persoonlijke uitgave.