Hoe werkt een Doorlopend Krediet?

Met een Doorlopend Krediet heeft u, tot een afgesproken maximum, ruimte om geld op te nemen. Dat is handig als u een grote aankoop moet financieren, regelmatig extra geld nodig heeft òf wanneer u van tevoren niet precies weet hoeveel geld u nodig zult hebben. Bijvoorbeeld als u bezig bent uw huis in te richten. Binnen de afgesproken kredietlimiet heeft u alle vrijheid om te lenen zoveel of zo weinig als u wilt. U bent dus niet verplicht om tot het maximum op te nemen. Bovendien kunt u, als u een deel heeft afgelost, dat deel weer opnemen.

Bij het sluiten van de lening spreekt u een kredietlimiet af; dat is het bedrag waarover u in totaal kunt beschikken. Vervolgens kunt u met een opnameformulier elk gewenst bedrag opnemen, zolang u de overeengekomen limiet niet overschrijdt. Zodra u heeft opgenomen, wordt automatisch elke maand het vaste termijnbedrag van uw rekening afgeschreven. Een deel van het termijnbedrag bestaat uit aflossing, een ander deel uit rente. De rente wordt uiteraard alleen berekend over het bedrag dat u heeft opgenomen. Bij aflossing wordt vanzelfsprekend het bedrag dat u schuldig bent kleiner en uw reserve groter. Wat u heeft afgelost, kunt u dus ook weer opnemen, zolang u uw kredietlimiet maar niet overschrijdt.

Inhoudsopgave:

Is de rente aftrekbaar van de belasting?

Ja, de rente die u betaalt voor uw lening – dus niet de aflossing – kunt u opvoeren als aftrekpost op het aangifteformulier voor de inkomstenbelasting, mits het geleende geld wordt aangewend te verbetering van uw eigen woning. In alle overige gevallen is de rente niet meer aftrekbaar. Ten behoeve van uw belastingaangifte ontvangt u een opgave van deze rente op uw kredietoverzicht van de maand december.

Na hoeveel tijd is de lening afgelost?

Bij een Doorlopend Krediet kunt u zelf bepalen hoe lang het aflossen gaat duren. Want u kunt steeds weer (tot uw limiet) opnemen, waardoor de looptijd langer wordt. U kunt ook juist extra aflossen, waardoor het krediet sneller op nul komt. U wilt maandelijks een hoger percentage van het limietbedrag aflossen? Uiteraard is dat ook mogelijk. Maandelijks ontvangt u een kredietoverzicht dat precies vermeldt hoe lang de theoretisch resterende looptijd voor uw lening is. Het afschrift laat ook zien wat het betaalde termijnbedrag en de berekende rente is, en hoeveel u nog kunt opnemen.

Hoe los ik dit bedrag af?

Maandelijks wordt het verschuldigde bedrag automatisch van uw rekening afgeschreven. Uw enige zorg is dat er voldoende geld op uw privé-rekening staat. Kan uw maandelijkse rente niet worden afgeschreven, dan ontvangt u een herinnering. Daarbij wordt u in de gelegenheid gesteld het termijnbedrag alsnog te betalen. Voldoet u het bedrag niet binnen de aangegeven tijd, dan wordt over het achterstallige bedrag rente in rekening gebracht.

Hoe gaat dat op latere leeftijd?

Vanaf uw 60ste jaar wordt er automatisch 2% van de kredietlimiet geïncasseerd en kunt u niet meer van uw doorlopend krediet opnemen, zodat uw lening zonder zorgen wordt afgelost.

Als ik kom te overlijden terwijl ik nog niet alles heb afbetaald, wat gebeurt er dan?

In dat geval wordt het restant van het krediet ten behoeve van de nabestaanden kwijtgescholden tot een bepaald maximum