Ik sta op de zwarte lijst en heb geld nodig!

Als je dringend geld nodig hebt zal je dikwijls de aanvraag online doen. We geven daarbij een paar belangrijke opmerkingen. Ten eerste heeft het weinig zin om op een paar uur tijd een massa aanvragen te doen bij veel verschillende banken en makelaars. Heel wat aanvragen die via een makelaar passeren worden uiteindelijke door dezelfde kredietmaatschappijen behandeld. Je denkt om je kansen op een dringende en snelle lening te verhogen. Dat is dus niet het geval. Ten tweede is het belangrijk om je online dossier volledig en waarheidsgetrouw in te vullen. Als je dringend geld gaat lenen zal je vaak bij veel banken een aanvraag indienen. In plaats van alles duidelijk en compleet in te vullen worden de gegevens snel snel ingevuld. De persoon die je dossier moet behandelen heeft dan niet alle gegevens. Het gevolg is dat die persoon je zal moeten contacten in verband met onduidelijkheden of onvolledige informatie. Het resultaat? In plaats dan je lening snel wordt goedgekeurd gaat er heel wat extra tijd over. Als je dringend geld nodig hebt is dat uiteraard zeer vervelend. Zorg er daarom voor dat je je online aanvraag voor een snelle lening op de correcte manier doorstuurt. Ten derde heeft het ook geen zin om informatie achter te houden. Als je dossier niet volledig is kan de dringende lening onmogelijk worden goedgekeurd. Samengevat kunnen we zeggen dat je dus best niet te veel geen aanvragen doet. Wil je een snelle goedkeuring? Kies dan niet voor kwantiteit maar voor kwaliteit. Houd alle documenten bij de hand en vul alles compleet en juist in. We geven je op onze websites een aantal suggesties van waar je terecht kan als je dringend geld wil lenen.

Ik sta op de zwarte lijst en heb geld nodig. Wat nu?

Als je dringend geld nodigIn België is de reglementering in verband met de zwarte lijst behoorlijk streng. Als U gedurende enkele maanden een lening niet tijdig terugbetaald moet de kredietinstelling dit doorgeven aan een gespecialiseerde dienst van de nationale bank. U komt dan terecht op de zogenaamde zwarte lijst. Banken en en andere kredietinstellingen zijn verplicht om deze lijst te raadplegen in het kader van een leningsaanvraag. In België kunnen banken niet zomaar aan iedereen een lening geven. Ze zijn verplicht om bij de Nationale Bank na te gaan of u eventueel op de zwarte lijst staat. Wat als dat inderdaad het geval is? Veel mensen denken ‘ik sta op de zwarte lijst en heb geld nodig maar dat is nu dus onmogelijk.’ Dat is niet helemaal waar. Het is natuurlijk een pak moeilijker. Als U een slecht dossier hebt zal het moeilijk zijn om een lening te krijgen. Als een bank U een lening toestaat terwijl U ondertussen op de zwarte lijst staat loopt de bank een groot risico. De kans dat U de nieuwe lening niet correct zal kunnen terugbetalen is immers groter. De bank in kwestie kan door de nationale bank op het matje worden geroepen. De bankinstelling zal met goede argumenten moeten aankomen om aan te tonen dat het toch verantwoord is om U een nieuw krediet te geven.

Hoe kan dat?

Zoals hierboven beschreven is het dus niet onmogelijk om toch een lening te krijgen als U op de zwarte lijst staat. U kan altijd uw dossier indienen bij een gespecialiseerde kredietverstrekker. Er is ook nog een andere mogelijkheid. Als u een beperkte som geld nodig hebt kan u een dringende lening krijgen als voorschot op uw loon. Het gaat in dit geval om een zeer kortlopende lening op maximum dertig dagen. De verlener van de lening hoeft hiervoor de zwarte lijst van de nationale bank niet te raadplegen. Er wordt immers van uitgegaan dat U de lening snel zal terugbetalen wanneer uw volgende loon wordt gestort. De lening wordt op die manier eigenlijk gezien als een voorschot dat U ontvangt op uw loon. Er kunnen zich immers altijd onverwachte gebeurtenissen voordoen die maken dat U het geld nu dringend nodig heb en dat U dus niet kan wachten tot uw volgende loon. Het antwoord op uw probleem ‘ik sta op de zwarte lijst en heb geld nodig’ kan u dus dikwijls oplossen door te opteren voor dergelijke minilening.