Nu geld lenen, berekenen en direct aanvragen.

U kunt geld lenen via diverse manieren. Het probleem is echter dat er tegenwoordig een hoop verschillende aanbieders zijn en dat u hierdoor vaak door de bomen het bos niet meer ziet.Voordat u een lening gaat afsluiten is het altijd handig om de zaken eens goed te bekijken en het voor uzelf allemaal eens op een rijtje zet. Veel mensen hebben een lening voor bijvoorbeeld een auto een boot of misschien wel een verbouwing van uw huis. Verder vind je op deze site ook informatie over het afsluiten van een hypotheek. In ons menu kunt u kijken welk type lening of hypotheek je kan afsluiten en u vindt daarbij uitgebreide informatie over geld lenen. Voordat je daadwerkelijk een lening gaat afsluiten is het belangrijk om eerst alles naast elkaar te leggen en de verschillende rentetarieven gaat vergelijken. Natuurlijk wil iedereen het liefst een lening met het laagste rentepercentage.

Inhoudsopgave:

Persoonlijke lening:

Bij een persoonlijke lening heb je in tegenstelling tot een doorlopend krediet een vaste rente en looptijd. Hierdoor weet u precies waar u aan toe bent, maar een nadeel van een persoonlijke lening is dat de rente hoger is als bij een doorlopend krediet en hypotheek. Een persoonlijke lening afsluiten wanneer u een negatieve bkr registratie hebt opgelopen in het verleden, is moeilijk. Men weet ondertussen al dat zowat 95% van de financiële instellingen zijn aangesloten bij het Bureau Kredietregistratie. Geld lenen zonder bkr toetsing is duur en niet verstandig. Veelal zal men dan moeten lenen zonder bank. Het beste – en meest voordeligste is dus om geld te lenen met bkr toetsing bij een bankinstelling.

Doorlopend krediet

Bij een doorlopend krediet kunt u geld lenen, totdat u uw maximaal te besteden bedrag bereikt heeft. Minder geld lenen is ook mogelijk. Dit bedrag wordt ook wel de kredietlimiet genoemd. Deze vorm van lenen is erg handig als u niet meteen al het geld wilt lenen, bijvoorbeeld bij de verbouwing van uw huis. Hierbij weet u vaak niet de precieze kosten en met deze vorm van lenen hoeft u dus niet een van tevoren genoemd bedrag te lenen. Vaak bent u met deze vorm van lenen minder kwijt aan rente dan bij andere soorten leningen. U betaalt een vast bedrag aan rente en aan aflossing, maar het ligt aan de hoogte van de rente welk deel terugbetaling van het geleende bedrag is en welk deel rente is. De hoogte van de rente staat namelijk niet vast en kan dus veranderen naarmate de jaren verstrijken. U weet van tevoren dus niet wanneer u klaar bent met terugbetalen. Dat is bij een lening als de minilening wel anders, want hierbij heeft u namelijk een exacte datum doorgekregen voor de terugbetaling en bij de minilening staat dit dan dus ook concreet zwart op wit, waar dit bij een doorlopend krediet niet het geval is.

WOZ krediet

Bij het WOZ krediet wordt er naar uw WOZ-waarde gekeken om vast te stellen hoeveel u maximaal kunt en mag lenen. Omdat het WOZ krediet in principe een doorlopend krediet is, kunt u het geld opnemen wanneer u wenst en uitgeven waaraan u wilt. U bent niet verplicht om met het WOZ krediet in uw woning te investeren door middel van een verbouwing of onderhoud. Het geld mag ook gewoon besteed worden aan alledaagse zaken. Aan de hand van de hoogte van uw WOZ-waarde wordt uw maximale WOZ krediet vastgesteld. Deze waarde geldt als grondslag voor belastingheffing door overheden en wordt voor meerdere doelen gebruikt (waaronder onroerende-zaakbelasting en eigenwoningforfait bij inkomstenbelasting). De WOZ-waarde wordt jaarlijks op 1 januari gepeild en kan het eerstvolgende jaar worden benut.

Goedkoper lenen met WOZ krediet

Geld lenen wordt een stuk aangenamer met behulp van een WOZ krediet. Door het verplichte onderpand kunnen beide partijen heel verstandig lenen tegen een scherpe prijs. Een WOZ krediet kent variabele maandlasten en rentetarieven die met de marktrente mee fluctueren.

Rentekrediet

Een rentekrediet lijkt erg veel op een doorlopend krediet lijkt. In tegenstelling tot een doorlopend krediet betaalt u echter gedurende een van tevoren afgesproken periode geen aflossing, maar alleen rente. Daarmee is het Rentekrediet een goede oplossing voor mensen, die verwachten dat ze over een paar jaar meer bestedingsruimte hebben, dan op het moment waarop het krediet wordt aangegaan, bijvoorbeeld doordat ze net getrouwd zijn en/of aan het begin van hun carriere staan.

Voordelen van een rentekrediet
Boetevrij aflossen en afgeloste bedragen kunt u weer eenvoudig opnemen.De te betalen rente is relatief laag.

Hoe werkt het rentekrediet?
Na de aflossingsvrije periode (meestal 5 jaar) die van tevoren is vastgesteld wordt door de maatschappij bepaald of u nogmaals in aanmerking komt voor een aflossingsvrije periode. Wanneer dit niet het geval is, wordt het rentekrediet omgezet in een “normaal” Doorlopend Krediet. Tot deze tijd betaalt u dus alleen rente over het geleende bedrag.
Wij werken ook samen met banken die een maximale leeftijd(65 jaar) aanhouden voor de aflossingsvrije periode.

Aflossing van een rentekrediet
Na de aflossingsvrije periode betaalt u een vast bedrag per maand, dat gedeeltelijk bestaat uit rente en gedeeltelijk uit aflossing. Dit bedrag kan volgens een met u te maken afspraak, 1%, 1,5%, of 2% van de overeengekomen kredietlimiet zijn.

Wat kost het rentekrediet?
De rente is variabel. U betaalt alleen rente over het opgenomen bedrag. Aan het eind van het jaar ontvangt u ook een jaaroverzicht van de betaalde rente.