Simuleer gratis jouw persoonlijke lening!

persoonlijke leningEen persoonlijke lening wordt door kenners van de financiële markt unaniem aanschouwd als de goedkoopste financiering op de markt. Dit heeft er voor gezorgd dat de interesse aanzienlijk is geworden. Wanneer u wilt proberen om een zo goedkoop mogelijke lening af te sluiten is deze lening voor u ongetwijfeld de beste keuze.

Een persoonlijke lening mag zich al jarenlang de populairste en bovendien goedkoopste lening op de internationale financiële markt noemen. Iedereen die er zeker van wil zijn dat hij of zij kiest voor een goedkope lening zal er vaak automatisch voor kiezen om deze lening af te sluiten. Wat velen niet weten is dat niet altijd over precies dezelfde voorwaarden beschikt en ook wat de kostprijs betreft kunnen er verschillen optreden. Wanneer u op zoek gaat naar een persoonlijke lening is het daarom vaak interessant om zelf even te berekenen en te vergelijken welke voor u nu interessant is. Op deze website vertellen we u graag meer over de persoonlijke leningen en vertellen we u graag waar u allemaal, maar beter rekening mee kunt houden tijdens uw zoektocht naar de beste keuze.

Inhoudsopgave:

Goedkoop en lineair

Het belangrijkste wat u moet weten is het feit dat een dergelijke financiering zeer lineair is. Dit wil zeggen dat u zich bij het ondertekenen van de kredietovereenkomst akkoord verklaard met enkele voorwaarden waar u zich gedurende de looptijd van het krediet aan zult moeten houden. Doet u dat niet en wordt er daardoor toch afgeweken van de kredietvoorwaarden, dan kan dat er voor zorgen dat u te maken zult krijgen met een bepaalde financiële boete. Deze lening staat er dan wel om bekend de goedkoopste lening op de markt te zijn, deze boetes kunnen er al snel voor zorgen dat uw lening aanzienlijk duurder zal uitvallen dan in eerste instantie werd verwacht. Een persoonlijke lening kan daarbij ook worden afgesloten met een vaste, maar ook met een flexibele rente waardoor ook dit een directe invloed kan hebben op de kostprijs van uw lening. Stuk voor stuk factoren waar u, maar beter even bij stil blijft staan alvorens een lening af te sluiten.

Voordelen van de persoonlijke lening

Er bestaat geen twijfel over dat een persoonlijke lening een zeer interessante kredietvorm is, alleen is het eveneens zo dat lang niet iedereen deze lening zal willen afsluiten. Over de nadelen die gekoppeld zijn aan een persoonlijke lening hebben we het verder in dit artikel. Laat ons eerst even kijken naar de voordelen van een dergelijke lening. Allereerst is er het feit dat een persoonlijke lening de kredietnemer een zeer hoge zekerheid biedt. Deze lening maakt steeds gebruik van een maandelijkse aflossing waardoor u er op het einde van de looptijd van de lening zeker van bent dat het volledige geleende bedrag is afbetaald. Die zekerheid heeft u niet bij flexibelere kredieten zoals bij bijvoorbeeld een doorlopend krediet. Daarnaast is er natuurlijk ook nog de lage kostprijs. Het feit dat dit een zeer lineair verloop kent, zorgt er namelijk voor dat de kostprijs zoveel mogelijk wordt gedrukt. Ideaal voor wie op zoek is naar een goedkope lening dus.

Nadelen van de persoonlijke lening

Aan enkele voordelen is eigenlijk ook een direct nadeel verbonden. Het lineair verloop van een persoonlijke lening mag dan op het eerste zicht wel interessant zijn (en voor bepaalde kredietnemers is dat ongetwijfeld het geval), aan de andere kant zorgt dit er ook voor dat iedere afwijking meteen zal worden bestraft. Van zodra er van de kredietvoorwaarden wordt afgeweken zal er ook een financiële boete in rekening worden gebracht. Hoewel een persoonlijke lening standaard een erg goedkope financiering is kunnen deze boetes er wel direct voor zorgen dat de kostprijs aanzienlijk de hoogte in schiet. Wees er met andere woorden bij het afsluiten van een persoonlijke lening altijd zeker van dat u zult kunnen voldoen aan de voorwaarden die er aan verbonden zijn. Is dat niet het geval, dan is de kans groot dat u met een ander, toch iets flexibeler krediet toch beter af bent.

Interessant, maar niet voor iedereen

Bovenstaande maakt eigenlijk al duidelijk dat een persoonlijke lening zonder enige twijfel interessant is, maar lang niet voor iedereen. Wanneer er volgens u een kans bestaat dat u bijvoorbeeld een bepaald afbetaald bedrag terug zult moeten opvragen of u denkt dat u één of meerdere maanden geen afbetaling zult kunnen doen wordt het aangeraden om geen beroep te doen op een persoonlijke lening. Bent u er zeker van dat u wel aan de voorwaarden kunt voldoen en bent u op zoek naar de goedkoopste lening op de markt? In dat geval is een persoonlijke lening voor u ongetwijfeld de beste keuze.