Staat u voor een grote uitgave waarvoor u het geld niet direct heeft?

U kunt het dan óf opsparen óf een lening afsluiten. Sparen heeft als voordeel dat u rente krijgt. En als u besluit om iedere maand een bedrag te sparen, dan kunt u gerust een maandje overslaan. U bent niemand iets verplicht. Het nadeel is dat u het gewenste artikel pas kunt kopen, als u het geld bij elkaar heeft. Wilt u meteen tot aankoop overgaan, dan kunt u het benodigde geld ook lenen. Maar lenen heeft ook nadelen. U bent verplicht om iedere maand een deel van de lening af te betalen, en u moet rente betalen.

Kiest u voor sparen, dan zijn er verschillende soorten spaarrekeningen. Over het algemeen geldt dat een spaarrekening waar u het geld voor lange tijd opzet, een hogere rente biedt. Meestal kunt u het tegoed dan niet zo maar opnemen. Op een spaarrekening waar u het geld ieder moment vanaf kunt halen, krijgt u meestal een lagere rente.

Ook leningen zijn er in vele soorten en maten. De twee belangrijkste zijn de persoonlijke lening en het doorlopend krediet. Bij de persoonlijke lening weet u precies welk bedrag u per maand moet afbetalen. Ook weet u precies hoe lang u moet afbetalen. Bij het doorlopend krediet mag u geld opnemen tot een bepaald bedrag. Als u de lening (gedeeltelijk) heeft afbetaald, kunt u dat geld weer opnemen.

Zorg wel dat de lening niet langer loopt dan de periode dat u het artikel waarvoor u leent, kunt gebruiken. Dus: een lening voor een auto die u vijf jaar gebruikt, moet u binnen vijf jaar kunnen afbetalen. Twijfelt u of u een lening wilt afsluiten? U kunt ook eerst een tijdje ‘proefdraaien’ door iedere maand een vast bedrag te sparen. Lukt dat niet, dan is het niet verstandig om een lening af te sluiten. Het lukt dan waarschijnlijk ook niet om een lening af te lossen.

Inhoudsopgave:

Voor- en nadelen van lenen

Als u geld leent, kunt u nu, op dit moment meer kopen. Dat is een onmiskenbaar en aantrekkelijk voordeel. Reizen, een keuken, een auto, een geluidsinstallatie, een dakkapel: het wordt met een lening snel bereikbaar.Het nadeel komt altijd daarna: de afbetaling van rente en aflossing. Wie leent, neemt nu de lusten en verschuift de lasten naar de toekomst. Dat hoeft geen probleem te zijn, als u die lasten kunt dragen en als de toekomst een beetje overzienbaar is. Het bedrag dat u leent, moet u binnen een bepaalde periode terugbetalen. Deze periode wordt de looptijd van de lening genoemd. Als u een korte looptijd kiest, betaalt u per maand een hoger aflossingsbedrag. Een kortere looptijd betekent dat u in totaal minder rente betaalt.

Wanneer u een hoog aflossingsbedrag kunt opbrengen, kunt u dan ook beter voor een kortere looptijd kiezen. Is de financiële ruimte niet zo groot, dan kiest u voor het lagere aflossingsbedrag per maand, en daarmee voor een langere looptijd. Bedenk dus wel: hoe hoger de lasten en hoe langer de aflossingsperiode, des te minder zekerheid u heeft over de aflossingsmogelijkheden. Wat u zich daarbij moet realiseren is dat met een lening uw vaste lasten toenemen. De aflossing van een krediet is namelijk een vaste last: u zit er elke maand aan vast. Er is dan dus minder ruimte in uw budget om in een dure maand eens met geld te schuiven.

Rente en voorwaarden vergelijken

Kredietgevers zijn verplicht een overzicht van hun voorwaarden en rentepercentages beschikbaar te stellen. De verschillen tussen de rente die in rekening wordt gebracht, hangen niet alleen af van de vorm van het krediet (doorlopende lening, huurkoop enz.). Elke kredietgever hanteert binnen de wettelijke maxima zijn eigen tarieven. Die maximale rente is voor kleinere kredieten hoger dan voor grotere geleende bedragen. De reden daarvoor is dat de kosten die de kredietverstrekker moet maken, voor kleine kredieten naar verhouding hoger zijn. Onderstaande tabel geeft de maximaal toegestane rente. kredietlimiet in guldens hoogst toegelaten effectieve rente per jaar bij doorlopend krediet.
Het is dus belangrijk vooraf een goede vergelijking te maken tussen de verschillende kredietgevers. Een procent renteverschil kan al flink wat uitmaken. Overigens is het ook steeds van belang naar andere voorwaarden te kijken: de mogelijkheid tot vervroegde aflossing, een overlijdensrisicoverzekering, enz. Banken en andere kredietverstrekkers zijn verplicht om het zogeheten effectieve rentepercentage op te geven. Dat zijn de werkelijke kosten van het krediet uitgedrukt in een rentepercentage per jaar. Alleen aan de hand van dit effectieve rentepercentage kunt u de verschillende kredietaanbiedingen vergelijken.

Geld Lenen en de belasting

Wie leent betaalt rente. “Rente” is dus eigenlijk de prijs van geld. Als het gaat om een hypotheek voor uw eigen eerste huis, dan is de rente volledig aftrekbaar. Dat geldt dus niet voor een woning die u aan een ander verhuurt of voor een tweede woning. Het geldt ook niet als u (een deel van de hypothecaire lening) gebruikt voor iets anders: een reis, een boot, een auto, etc. In dat geval en in alle andere gevallen heet uw geldlening in belastingtermen “consumptief krediet”. U mocht dat in 2018 voor een bedrag van maximaal € 2500,00 aftrekken van de belasting (uw eventuele partner mag eenzelfde bedrag aftrekken; als u gehuwd bent mag u het dubbele aftrekken). In het Belastingstelsel 2001 is de aftrekbaarheid van consumptief krediet afgeschaft. Houd daar dus rekening mee, want dat geldt ook voor leningen die al zijn afgesloten!
Meer informatie kunt u vinden op de website van de belastingdienst.