Tips voor het afsluiten van een hypotheek.

Op zoek naar een Hypothecaire lening? Een juiste hypothecaire lening kan u al snel duizenden euro’s besparen. Vergelijk hier Hypothecaire leningen en vindt snel en gemakkelijk een Goedkope Hypothecaire lening en lees hier alles wat er mee te maken heeft wat je moet weten als je een hypotheek gaat afsluiten? bv actuele rentes, lenen, tips, Fiscaal of bkr. Wat is een hypothecaire lening eigenlijk? en welke soorten hypotheken zijn er? Een hypothecaire lening (hypotheek) is een lening waarmee u een huis kunt kopen. Het huis is onderpand van de lening. De manier waarop u de lening aflost bepaalt de hypotheekvorm. Hieronder staan de meest voorkomende hypotheeksoorten kort beschreven.

Aflossingsvrije hypotheek: Bij een aflossingsvrije hypotheek lost u niets af. U betaalt iedere maand alleen rente over het geleende bedrag. Een hypotheek kan ook gedeeltelijk aflossingsvrij zijn door deze te combineren met een ander soort hypotheek. Maximaal 50% aflossingsvrij Sinds 1 augustus 2011 mogen hypotheken niet meer dan 50% aflossingsvrij zijn. Hiermee wil de overheid consumenten beschermen tegen te hoge schulden. De nieuwe regels gelden alleen voor nieuw afgesloten hypotheken.

Krediethypotheek: Een krediethypotheek is een flexibele hypotheekvorm. Net als bij een gewone bankrekening, kunt u geld opnemen en geld storten. U betaalt maandelijks rente over het bedrag dat u heeft opgenomen. Hoeveel u mag opnemen, hangt af van de waarde van het huis.

Lineaire hypotheek: Bij een lineaire hypotheek betaalt u iedere maand een vaste aflossing plus de rente over het verschuldigde bedrag. Uw schuld wordt iedere maand lager, waardoor de rente ook steeds lager wordt. Maar het belastingvoordeel wordt ook kleiner, omdat het voordeel afhangt van de rente die u betaalt.

Annuïteitenhypotheek: Heeft u een annuïteitenhypotheek, dan betaalt u iedere maand hetzelfde bedrag. Dit bedrag bestaat uit een deel rente en een deel aflossing. Omdat de rente berekend wordt over het verschuldigde bedrag wordt het rentedeel dus steeds kleiner en het aflossingsdeel steeds groter. Net als bij de lineaire hypotheek wordt het belastingvoordeel ook steeds kleiner.

Beleggingshypotheek: Bij een beleggingshypotheek lost u de hypotheek pas aan het einde van de looptijd af. U legt hiervoor iedere maand geld opzij via een beleggingsverzekering of een beleggingsrekening. Hiervoor betaalt u iedere maand premie. Met een deel van deze premie worden de overlijdensrisicoverzekering en de kosten betaald. Met een ander deel bouwt u beleggingstegoed op.

Traditionele levenhypotheek: Een traditionele levenhypotheek bestaat uit de lening voor de aankoop van een huis en uit een levensverzekering. U betaalt dan maandelijks rente over het totale geleende bedrag, maar lost gedurende de looptijd niets af van de schuld. Tegelijkertijd betaalt u iedere maand het premiebedrag van de levensverzekering. Met de levensverzekering lost u aan het einde van de looptijd de lening af.

Spaarhypotheek: Bij een spaarhypotheek betaalt u iedere maand alleen de rente over het geld dat u geleend heeft. U lost dus niets af. Pas aan het eind van de looptijd van de hypotheek betaalt u in 1 keer het geleende bedrag terug. Om te zorgen dat u tegen die tijd over dat bedrag beschikt, sluit u een spaarverzekering af waarmee u het bedrag bij elkaar spaart. Spaarbeleggingshypotheek Een spaarbeleggingshypotheek of hybride hypotheek is een combinatie van een spaarhypotheek en een beleggingshypotheek. U spaart of belegt dan om het geleende bedrag bij elkaar te sparen. Tijdens de looptijd van de hypotheek kunt u wisselen tussen sparen en beleggen. Is de rente laag dan kiest u er bijvoorbeeld voor te beleggen. Verwacht u een minder gunstig beleggingsklimaat, dan kiest u voor sparen.

Inhoudsopgave:

Hoe en waar sluit je een hypothecaire lening af?

Voordat je een hypothecaire lening gaat afsluiten is het verstandig om zoveel mogelijk informatie in te winnen over de mogelijkheden. Er zijn namelijk zoveel verschillende hypothecaire leningen, dat het belangrijk is om een geschikte hypotheekvorm te kiezen, die aansluit bij de persoonlijke en financiële situatie. Een hypothecaire lening kan bij een bank worden afgesloten, die overigens uitgebreide informatie kan verstrekken over de mogelijkheden. Voordat een hypothecaire lening kan worden afgesloten bij een bank, zal er eerst een hypotheekofferte worden uitgebracht, waarin alle gegevens zoals hypotheekbedrag, rente en looptijd staan vermeld. Na ondertekening van de hypotheekofferte zal de bank de aanvraag in behandeling nemen. De bank zal bij de aanvraag onder meer de kredietwaardigheid beoordelen. Dat wordt aan de hand van het inkomen van de aanvrager gedaan, maar ook door een controle bij het BKR in Tiel uit te voeren. Wordt de kredietwaardigheid voldoende geacht, dan kan de hypothecaire lening daadwerkelijk worden afgesloten. Voor het tekenen van de hypotheekovereenkomst, zal er een bezoek aan de notaris moet worden gebracht. Na de ondertekening van de hypotheekakte bij de notaris wordt het geld van de hypothecaire lening ter beschikking gesteld.

Hypotheek en de fiscus.

De fiscus is niet altijd vriendelijk voor iedereen, maar wel voor de mensen met een eigen huis en een hypotheek. De rente van de hypotheek op een woning, die als hoofdverblijf dient, dus niet een tweede woning, is fiscaal aftrekbaar. Met een eigen woning ben je verplicht om elk jaar aangifte te doen voor de belasting. Het is ook mogelijk, dat je gelijk van het fiscale voordeel wilt genieten. In dat geval kun je na de aankoop van je woning een verzoek tot voorlopige teruggave doen, zodat je maandelijks van de fiscus geld op je rekening gestort kunt krijgen. Het jaar erop volgend zal de aangifte dan worden ingevuld en wordt beoordeeld of het voorlopig teruggegeven bedrag definitief is of dat je nog meer geld krijgt of dat je een verschil moet bijbetalen.

Hoeveel kan ik maximaal lenen?

Het hypotheekbedrag dat maximaal geleend kan worden, is afhankelijk van meerdere factoren. In de eerste plaats is de hoogte van het vaste maandelijkse inkomen bepalend, maar ook andere aspecten spelen een rol. Daarbij kun je denken aan eventuele andere verplichtingen ten aanzien van eerder aangegane leningen, maar ook aan alimentatieverlichtingen, die als vaste last worden beschouwd. Verder kan het maximale leenbedrag van de hypothecaire lening hoger uitvallen als het inkomen van de partner ook wordt meegeteld. Uiteraard speelt ook de waarde van de te kopen woning een rol of bij een verbouwing de overwaarde van het huis. Bij het verstrekken van een hypothecaire lening kan er wel meer geleend worden dan de aankoopprijs van een woning, want het kost ook geld om de woning te kopen. De kosten van de notaris, taxatiekosten en de afsluitprovisie voor de hypothecaire lening kunnen worden meegenomen in het leenbedrag van de hypotheek. Deze kosten worden ook wel kosten koper genoemd en bedragen ongeveer tien procent van de koopprijs van de woning. Je kunt heel eenvoudig een indicatie krijgen van het bedrag, dat je maximaal kunt lenen, door een van de rekenmodules voor de maximale hypotheek te gebruiken. De indicatie van het bedrag van de hypothecaire lening biedt een basis om op zoek te gaan naar woningen in de betreffende prijsklasse. Uiteraard bepaalt de bank uiteindelijk hoe hoog het maximale te verstrekken hypotheekbedrag zal zijn.

Wanneer u een schuld heeft afgesloten met een minimale looptijd van 3 maanden en waarvan bedrag tussen de € 500 en € 175.000 ligt dan wordt deze schuld geregistreerd bij het BKR. Niet alleen registreert het BKR schulden, zij informeert ook aangesloten organisaties (hypotheekbanken, kredietverstrekkers, etc.) over kredieten die consumenten hebben afgesloten. Deze informatie helpt hypotheekbanken en kredietverstrekkers bij hun afweging of het verantwoord is een krediet te verstrekken. Zo helpt BKR krediet- en betalingsrisico’s te beperken en overkreditering en andere problematische schuldsituaties te voorkomen. Bijna 11 miljoen andere consumenten staan op een of andere manier bij het BKR geregistreerd.

De belangrijkste tip voor het afsluiten van een hypotheek.

Tips voor het afsluiten van een hypotheekZorg dat je goed bent voorbereid want op het internet kun je allerlei informatie vinden over hypotheken, zodat je kunt kijken welke hypotheek aansluit bij je eigen wensen. Maak ook gebruik van de rekenmodules om te kijken wat er financieel haalbaar is en hou ook rekening met de rente. De rente zal namelijk van grote invloed zijn op de te betalen maandelijkse hypotheeklasten. Er worden variabele en vaste rentes aangeboden, waar je een keuze uit kunt maken. Wil je zekerheid, dan kun je ervoor kiezen om een vaste rente te nemen en deze voor een bepaald aantal jaren vast te zetten. Wie geen problemen heeft met wisselende maandlasten kan kiezen voor een variabele rente, die over het algemeen lager ligt dan de vaste rente, maar dus wel altijd aan schommelingen onderhevig is. Een van de andere tips voor het afsluiten van een hypotheek is het online aanvragen van meerdere offertes, zodat je zelf een vergelijking kunt maken tussen de aanbieders. Er kunnen namelijk zeker verschillen optreden ten aanzien van de voorwaarden, die de verschillende banken hanteren. Het online aanvragen van een hypotheekofferte neemt niet veel tijd in beslag, dus het kost weinig moeite om er meerdere tegelijk aan te vragen. Een hypotheekofferte heeft wel een bepaalde geldigheidsduur, dus daar moet je wel even rekening mee houden.