Wat betekent het bankverbod?

Een bankverbod opgelegd krijgen in België is zeer delicaat voor particulieren die hierdoor moeilijkheden zullen hebben om toegang te verkrijgen tot een krediet. Hoe te leven zonder bankrekening? Hoe toegang te verkrijgen tot een lening? Bestaan er oplossingen om dit verbod tegen te gaan en toch een kredietaanvraag te onderschrijven? Wij hebben enkele oplossingen geanalyseerd die u toelaten om uit deze lastige situatie te ontsnappen.

Om te voldoen aan de nood om een onroerend goed of een consumptiegoed aan te kopen, heeft de bank u een krediet verleend. Hierdoor bent u gehouden om de terugbetalingstermijnen van de lening, die u met u bank bent overeengekomen, te respecteren. Wanneer u er niet in slaagt om twee maandelijkse betalingen te doen, heeft de bank de verplichting om dit te signaleren aan de Belgische Nationale Bank. Het is deze registratie bij de BNB die maakt dat u een geschil heeft met de bank en die een bankverbod met zich meebrengt.

In feite heeft de registratie bij de BNB twee doelen: het eerste doel is om informatie te verschaffen aan de banken en financiële instellingen over de moeilijkheden van een particulier bij het afbetalen van zijn krediet. Het tweede doel is om de personen met een te hoge schuldenlast te verbieden om cheques uit te schrijven en een krediet te verkrijgen. Het gevolg hiervan is de registratie in het CKP-bestand dat beheerd wordt door de BNB.

Inhoudsopgave:

De gevolgen van een bankverbod

bankverbodHet meest waarschijnlijke gevolg van een bankverbod in België is de moeilijkheid om toegang te verkrijgen tot een nieuwe lening, zolang de maandelijkse betalingen van de oorspronkelijke lening niet terugbetaald werden. De BNB registreert de personen onder bankverbod om te voorkomen dat particulieren andere leningen zouden aangaan die hen verder zullen bezwaren en die zullen leiden tot een te hoge schuldenlast. Het is juist dat wat de BNB zou willen vermijden. Het probleem stelt zich ook op het vlak van de toegang tot een bankkaart, in het geval dat u geen toegang meer heeft tot de liquide middelen op uw rekening. Er bestaan enkele oplossingen om particulieren de mogelijkheid te geven om commerçanten met een bankkaart te betalen.

Het bankverbod in België

Net zoals in Frankrijk ondergaan de personen onder bankverbod moeilijkheden om hun aankopen te doen met een bankkaart. Hoewel er in België financiële instellingen bestaan die voor u een rekening met een bankkaart kunnen openen ook al heeft u een bankverbod opgelegd gekregen. Het zal voor u dus mogelijk zijn om onbelemmerd uw transacties uit te voeren met uw nieuwe kaart, zonder dat uw omgeving hier iets van merkt. Het is niet altijd makkelijk om van de daken te roepen dat u geregistreerd bent door de BNB en hierdoor onder bankverbod staat. Het volstaat in België dus dat u een instelling vindt die naar u zal luisteren en u niet niet alleen een kredietkaart maar ook een bankkaart zal toekennen. Vergis u niet, dit vereist bepaalde voorwaarden, zoals het feit dat u eigenaar bent van een onroerend goed dat u onder hypotheek kan laten plaatsen.

De oplossingen om een lening te verkrijgen wanneer u een bankverbod opgelegd gekregen heeft.

Met de financiële crisis die toeslaat in Europa zijn de gevallen van bankverboden in België steeds talrijker geworden. Ondanks het feit dat dit zeer hinderlijk is, is het nog steeds mogelijk om een lening te verkrijgen.

  • Een sociale lening aangaan in België De sociale lening betreft met name de hypothecaire lening waarbij de begunstigden over een onroerend goed beschikken. Dit type van lening heeft een voorwaarde die verbonden is aan een woning. In feite kunt u deze lening slechts verkrijgen wanneer ze bestemd is voor een renovatie van uw appartement of voor de aankoop van een nieuw onroerend goed. Wanneer u over inkomsten beschikt, zal het bedrag van de toegekende lening bepaald worden in functie van deze inkomsten, opdat u deze lening zult kunnen terugbetalen.
  • Hypothecaire lening Het is veel makkelijker om een hypothecaire lening te verkrijgen wanneer men eigenaar is van een woning, zelfs wanneer men een bankverbod opgelegd gekregen heeft. Deze woningen zijn eigenlijk belangrijke onderpanden voor de banken die u een lening kunnen toekennen om renovatiewerken uit te voeren aan uw huis of appartement, om uw bedrijfskapitaal te vergroten en om de meest dringende schulden te regelen.
  • De hergroepering van uw kredieten en de opkoping ervan door een bankinstelling Het is een oplossing die u kunt overwegen om de terugbetaling van uw krediet te vergemakkelijken en om vervolgens een lening te verkrijgen. De instelling die zich borg stelt voor de hergroepering van uw kredieten voor een auto, een onroerend goed… kan ook uw toegang tot een lening vergemakkelijken indien u de eigenaar bent van een onroerend goed. Op deze manier wordt ook het beheer van uw maandelijkse betalingen vergemakkelijkt, wat het u mogelijk maakt om opnieuw toegang te verkrijgen tot een krediet en om u koopkracht terug te winnen. Het is een alternatief dat het voor iemand onder bankverbod mogelijk maakt om opnieuw te investeren en om zo zijn financiële situatie op orde te krijgen. En wanneer u in een situatie met een te hoge schuldenlast terecht komt? Men vervalt niet altijd in een situatie van een te hoge schuldenlast omdat u enkele betalingsmoeilijkheden gehad heeft. Wanneer u onbetaalde facturen opstapelt. Vermijdt dan om in een struisvogelpolitiek te vervallen en geen enkele actie te ondernemen. Wanneer u na enkele aanmaningen van uw bankier nog steeds niet reageert, verwacht u dan aan drastische maatregelen van de kant van uw bank. U heeft geen enkele mogelijkheid om meteen terug te betalen? Ga dan toch met uw bankier praten en leg uw situatie uit, waarvan hij reeds op de hoogte is omwille van het feit dat u niet terugbetaalt. De bank probeert steeds te onderhandelen om toch in bezit te kunnen komen van haar geld. Samen kunt u een terugbetalingsplan opstellen. Indien u te lang wacht, bestaat het risico dat er een gerechtsdeurwaarder bij u langs komt om beslag te leggen op uw onroerende goederen of uw meubels.

Na het afsluiten van een krediet, bestaat de mogelijkheid dat er zich bepaalde omstandigheden voordoen die uw capaciteit tot terugbetaling beïnvloeden. Wanneer u geregistreerd wordt door de Belgische Nationale Bank en er u dus een bankverbod wordt opgelegd, leidt dit ertoe dat u moeilijkheden zal ondervinden om nog een lening aan te gaan bij de bank. Maar er bestaan oplossingen opdat u toch uw professionele activiteiten kunt verderzetten en aankopen kunt doen. Wij kunnen u, samen met onze makelaar en rekening houdend met uw situatie, begeleiden bij deze stappen en de toegang tot een lening vergemakkelijken.

Wij bieden u een luisterend oor.

Omdat elke zaak verschillend is, zullen onze kredietmakelaars uw dossier met aandacht en discretie bestuderen, om u zo een oplossing aan te bieden die aangepast is aan uw situatie, zelfs wanneer u zich in moeilijkheden bevindt!

Aarzel niet om ons te contacteren door het invullen van ons contactformulier op onze website om meer inlichtingen te verkrijgen betreffende onze oplossingen op het vlak van leningen en kredieten. Een van onze makelaars zal contact met u opnemen en u in detail de verschillende oplossingen uitleggen die wij voorstellen aan personen onder bankverbod.